Historie klubu

             

Historie klubu

Klub Julese Vernea Praha patří mezi nejstarší sci-fi kluby v bývalém Československu. Vznikl v roce 1969 a sdružoval zájemce nejenom o dílo Julese Vernea, ale také o sci-fi literaturu všeobecně. Působil ve Svazu klubů mládeže v přátelské spolupráci s Klubem těžkých atletů a Klubem chovatelů bernardýnů. Spolu s ním oficiálně zanikl v roce l970. Ve skutečnosti se jeho členové nepřestali neoficiálně scházet. V roce l984 obnovil klub svou činnost, a protože ho nikdo nepovolil, také ho nikdo nezakázal. Po roce 1989 jsme se institucionalizovali.

Náš klub je výběrový a na své členství jsme patřičně hrdí, protože si ho musíme perně vysloužit. Základ naší činnosti je v klubových schůzkách, které se konají jednou za 14 dní. Neuzavíráme se však do sebe a zúčastňujeme se aktivně všech akcí fandomu.

Společně se sfk Time Machine a ostatními pražskými kluby jsme byli u zrodu Miniconu. Po zániku TM jsme Minicon spojili s Návštěvním dnem našeho klubu a udržujeme tradici Miniconu dosud. Aby mohl existovat, museli jsme překonat řadu překážek, dokonce v roce 1990 jeho uspořádání zachránila Generální prokuratura. Pak nám na několik let pomohl SFK Spectra. Rádi bychom poděkovali L. Cibulkovi z TM a F. Škábovi ze Spectry a jejich přátelům za jejich zásluhy o Minicon.

Náš klub zorganizoval několik Pidiconů, sci-fi akcí pro děti, a zde bychom chtěli také poděkovat B. Žítkovi za organizaci hry v katakombách Tábora a O. Neffovi za jeho jedinečnou přednášku o nadměrných zásobách alkoholu v zavazadlech verneovských cestovatelů.

Na Parconech spolu s pořadateli organizujeme Fantasy show a naši členové přednášejí na všech možných conech. Naší vlajkovou lodí je stále fanzin Poutník, který od doby vzniku měl 7 různých podob, ale vychází stále. Začali jsme jej vydávat v roce 1986 ve spolupráci se sfk Time Machine při SSM na VŠCHT Praha zásluhou nezapomenutelného Ládi Cibulky. Svůj název získal podle lodě patnáctiletého kapitána Dicka Sanda. Fanzin jsme vydávali na cyklostylu v nákladu 150 kusů. Do roku l989 vyšlo celkem 38 čísel. V Poutníku jsme se snažili nahradit to, co oficiální nakladatelství zanedbávala, a seznamovali jsme své čtenáře s překlady děl L. Nivena, I. Asimova a řady dalších autorů světové sci-fi.

Jako první v Československu jsme začali vydávat povídky R. E. Howarda o jeho literárním hrdinovi Conanovi, který od té doby získal již řadu věrných čtenářů. Největší zásluhu na tomto počinu má Jan Kantůrek, který svými překlady vtiskl Conanovi jeho současnou tvář.

Každý rok vyhlašujeme soutěž O nejlepší fantasy, jejíž vítěz kromě titulu rytíř Řádu fantasy obdrží i funkční meč. Mezi naše aktivity stále patří organizace Miniconu, který se již tradičně od roku 1995 koná pod záštitou Národního technického muzea v Praze v jeho budově.

Na Miniconech jsme se mimo jiné věnovali pohledu na nové století z různých stran. Přednášeli nám již psychiatr MUDr. C. Höschl, patolog MUDr. F. Koukolík, sexuolog MUDr. R. Uzel, biolog prof. S. Tuček, politik R. Češka, politolog I. Gabal, publicista O. Neff a řada dalších.

15. 11. 2003 se v Národním technickém muzeu konal zatím poslední, dvacátý Minicon. Na Silvestra 2003 zemřel měsíc po svých 84. narozeninách dlouholetý předseda našeho klubu Miroslav Martan. Od té doby je předsedou Jan Kantůrek. Nejmladšímu členu klubu je nyní 28 roků.

(c) Klub Julese Vernea. Webmaster: Gudrun
<< Homepage